Membuat Gear dengan Autocad

Video Tutorial Membuat Gear 3d, Hasil konversi dari objek 2Dimensi dengan Menggunakan Autocad.